Sudije

SPISAK LICENCIRANIH PLIVAČKIH SUDIJA ZA SEZONU 2021/22:

1. Danijela Bulatović - Podgorica

2. Nikola Gardašević - Podgorica

3. Slađana Vučetić - Kotor

4. Dejana Izgarević - Danilovgrad

5. Tanja Petrović - Kotor

6. Dragan Đokić - Herceg Novi

7. Dejan Vidić - Herceg Novi

8. Jugoslav Vučetić – Herceg Novi

9. Bojan Antić – Herceg Novi

10. Nemanja Krivokapić – Herceg Novi

11. Ivan Terbec – Herceg Novi

12. Božana Popović - Budva