Crna Gora domaćin Comen Cup-a 2017. godine

Crna Gora biće domaćin COMEN (Confederación Mediterránea de Natación) Cup-a u vaterpolu 2017. godine, odlučeno je na sastanku tog takmičenja na kojem učestvuju zemlje Mediterana.

Crna Gora je izglasana na prijedlog direktora Vaterpolo i plivačkog saveza Crne Gore Petra Porobića, iako je početkom godine na sastanku takmičenja u Grčkoj predložen Kipar.

U neđelju je u Londonu izborni kongres LEN-a.